ימי בראשית

תיאור

ימי בראשית / יצחק אורלן

קריאה חדשה ומקורית בפסוקי בראשית החושפת את ההתאמה בין הנאמר בתורה ובין ממצאי המדע