הוצאה לאור     |     עימוד ספר     |     עיצוב ספרים     |     הדפסת ספר     |     טל: 039-111-444

ונפשו קשורה בנפשו

הרב מנחם פרידמן

45.00

המלאי אזל

לרכישה טלפונית ובירורים חייגו: 039-111-444 שלוחה 2 [לחנות הספרים].

הרכישה באתר מאובטחת בתקן SSL / PCI ובהתאם לתקנות חברת האשראי המחמירות, ומותנית בהסכמה לתנאי השימוש באתר. לנוחותכם, תעריף משלוח סופי יופיע בעמוד סל הקניות.

למה הכי משתלם לקנות בטקסט רץ?

תיאור

 

הקדמת הספר

פתח דבר

ברחשי תודה לבורא עולם על הזכות הגדולה שזיכני, ובמיוחד שזהו לקראת יום הבהיר ח"י אלול, הנני נרגש ונפעם לרגל הוצאתו לאור של הספר החשוב שלפניכם, 'ונפשו קשורה בנפשו – כללי החינוך וההדרכה'.

ספר זה מיוסד על קונטרס 'כללי החינוך וההדרכה', שמובאת בו משנתו החינוכית של אדמו"ר הריי"ץ – רבי יוסף יצחק – מליובאוויטש נ"ע.

הספר 'כללי החינוך וההדרכה עונג ורצון כדרך חיים בעבודת השם' נכתב בשפה פשוטה, קולחת וזורמת ושווה לכל נפש. שולבו בו דוגמאות, סיפורים ומשלים. המטרה שעמדה מול עיני המוציא לאור הינה להנגיש את הכללים והעקרונות שמביא הרבי בקונטרס 'כללי החינוך וההדרכה', לכלים מעשיים בחינוך הילדים והתלמידים בחיי היום יום.

קונטרס 'כללי החינוך וההדרכה' הינו ספר נחוץ לכל העוסקים בחינוך, וחשיבותו רבה ועצומה. הכללים, ההדרכה והעקרונות שמפורטים בו יסודיים, מעמיקים ושימושיים ביותר עבור כל אדם בכלל, ועבור מחנך בפרט. התועלת שישיג כל מי שיתעמק בספר זה וילמד אותו על בוריו היא לאין ערוך מהתועלת שישיג מספרי חינוך רבים אחרים.

הוכחה לייחודיותו של קונטרס 'כללי החינוך וההדרכה' רואים אנו גם מתוך החשיבות הרבה שמייחס לו הרבי. להלן דוגמאות מספר, בנוסף לקטעים המובאים להלן משיחות ואגרות קודשו:

א. מאמר 'כללי החינוך וההדרכה' היה בין הספרים הראשונים שהרבי מצא לנכון להדפיס, עוד טרם קבלת הנשיאות, זמן קצר לאחר שהתמנה ליושב ראש ועד הפועל של מחנה ישראל (ה'מרכז לענייני חינוך' והוצאת ספרים קה"ת, ההוצאה לאור החב"דית).

ב. כנשיא ה'מרכז לענייני חינוך', קבע הרבי כי אחת ממטרותיו (וכפי שנדפס בסוף ספר ה'יום יום') היא: "שיעורים פדגוגיים – לתת אפשרות למורים חרדיים להשתלם, להשתכלל ולהתמחות במקצוע ההוראה בלימודי קודש". סביר להניח כי מאמר 'כללי החינוך וההדרכה' היה הציר המרכזי בתחום זה.

ג. בשיחת שבת פרשת שופטים ה'תנש"א מבאר הרבי שבזמן הגלות היה צורך ב"שופטים ושוטרים", אך ככל שמתקרבים לגאולה, עליה נאמר "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה", פוחת הצורך בשוטרים; את מקומם מחליפים היועצים. עיקרון זה תקף גם לגבי החינוך בדורנו, דור הגאולה. חינוך בעידן של גאולה צריך להיות מוכוון לאור השאיפה להיות פחות שוטר ויותר יועץ.

ראוי לציין כי גם אם אמנם מובאים ופזורים בספרי רבותינו  נשיאינו התייחסויות רבות לנושא החינוך וישנם קטעים ומאמרים רבים שמוסברים בהם עקרונות בנושא חשוב זה, אין בנמצא משנה חינוכית סדורה ומקיפה שיוצרת מבנה שלם, מפורט וברור בנושא חינוך.

מאמרו של הרבי הריי"ץ 'כללי החינוך וההדרכה' הינו היחיד שעושה זאת; בדוגמת ספר התניא, ספר מקיף שמצד אחד מבהיר ומסביר את מבנה הנפש על כל ביטוייה ופעולותיה, ומצד שני נותן פתרונות מדויקים לכל האתגרים בפניהם עומד כל אדם, ומציע את אופני ההתמודדות הנכונים בהתאם, לעבודת השם באמת.

יש מקום לומר שספרי חינוך באופן כללי הינם בגדר 'חומר למחשבה' בלבד. אין בהם הבטחה ברורה להצלחות חוזרות. אם מחנך כלשהו מתאר סיפור הצלחה שנחל כאשר פעל לפי עיקרון חינוכי מסוים, אין זאת אומרת שבמקרה אחר – גם אם הוא נראה דומה לכל פרטיו למקרה הראשון – תחזור ההצלחה ותשכפל את עצמה.

מה שאין כן ב'כללי החינוך וההדרכה', חיבור שבו מציג הרבי הריי"ץ תהליך חינוכי שיטתי מסודר ומפורט, צעד צעד מראשית תחילת החינוך ועד ההגעה בעזר השם ליעד – עבודת השם מתוך עונג ורצון.

וקצת בנימה אישית:

את קונטרס 'כללי החינוך וההדרכה' גיליתי לפני שנים והבנתי את חשיבותו, לאחר שחיפשתי בעצמי דרכים ועצות לחינוך עם תוצאות. קראתי ספרים רבים שעוסקים בנושא החינוך על גווניו ונחשפתי לחומר רב, שכולל דוגמאות ותיאור התמודדויות חינוכיות רבות, וכמובן עצות והצעות כיצד לגשת לכל ענין ומקרה ולהתמודד אתו. אחד הדברים שהפריעו לי הוא הסתירות הרבות שקיימות בין השיטות החינוכיות השונות. בסופו של יום מצאתי את עצמי מבולבל יותר מקודם, ללא שיטה חינוכית ברורה ובהירה שתתווה לי דרך אמיתית לחינוך שמניב תוצאות.

כשגיליתי את קונטרס 'כללי החינוך וההדרכה' הבנתי שמצאתי אוצר שלא יסולא בפז. קראתי ולמדתי ושיננתי אותו שוב ושוב, ומפעם לפעם הכללים וההדרכה המובאים בו בתמציתיות נעשו ברורים יותר ובהירים. ידעתי בביטחון מלא שכל מי שילמד את הקונטרס הזה, קטן הכמות אך רב האיכות, ירכוש כלים חינוכיים עוצמתיים ליישום מעשי בחיי היום יום. כלים שנכתבו לא על ידי סתם אדם, גם אם הוא מחנך או דוקטור לחינוך; אלא כללים שנכתבו על ידי הרבי הריי"ץ, בליווי מלא של אביו הרבי הרש"ב, מיוסדים ומבוססים על תורת החסידות של רבותינו נשיאינו.

וחשבתי לעצמי שאולי משום כך נקרא הקונטרס 'כללי החינוך וההדרכה'; הרבי משתמש במינוח 'כללים' ולא 'פרטים'. ואולי אפשר לתת דוגמה משמאי, שבתוקף מקצועו מעריך שוויין של דירות, וכבר עשה זאת במשך זמן רב והעריך מחירן של עשרות ומאות דירות; אותו שמאי, עם כל ניסיונו, לא יוכל להעריך דירה שלא ראה עדיין. רק אם יידע את הכללים שלפיהם נקבע מחירה של דירה, כגון: מיקום הדירה, שטחה, מספר החדרים, שנת הבנייה וכו', יוכל להשתמש בכללים הללו להערכת שוויה של כל דירה אחרת על פי נתוניה, גם אם לא יראה אותה בעיניו ממש.

כך הוא הדבר גם בנושא החינוך: קריאת אלפי סיפורי התמודדות חינוכית עם ילדים, גם אם אלו מפורטים לפרטיהם, אין בה תועלת כאשר אדם נדרש להתמודד בנושא חינוכי הקשור לילד הפרטי שלו. שכן כל ילד וכל מצב – כמו גם כל הורה ומחנך – שונים במהותם ובאופיים זה מזה.

רק ידיעת התהליך החינוכי על כל הכללים החינוכיים שהוא דורש, מאפשרת ליישם כללים אלה בכל מקרה לגופו, אצל כל ילד באופן אישי אינדיווידואלי.

עסקתי בחינוך במשך שנים רבות, ובמשך זמן רב בערה בי התשוקה להוציא לאור את 'כללי החינוך וההדרכה', בליווי הסברים ברורים ומובנים לכל נפש.

בחודש תשרי שנת ה'תשע"ב קיבלתי תשובה מהרבי שליט"א מלך המשיח באגרות קודש, שבה הרבי מעורר על הוצאה לאור בתחום הרפואה (והרי חינוך קשור לרפואה ברוחניות), ובפרט שבאותה איגרת נזכר גם ענין החינוך.

בכל המכתבים שקיבלתי מהרבי בהמשך באגרות קודש, כשלושה עשר במספר, נזכרים עניינים של כתיבה והוצאה לאור.

וברוך השם שאכן זכיתי לקיים את הוראתו של הרבי ולהוציא לאור את קובץ 'כללי החינוך וההדרכה' במספר מהדורות.

אלא שכפי הוראת הרבי, שיש ללכת 'מחיל אל חיל', ו'מי שיש לו מנה רוצה מאתיים', וכן הלאה, לאור תגובות של אנשים הרגשתי צורך לפשט את 'כללי החינוך וההדרכה' ולעשות אותו קריא ומובן וקליט עוד יותר, כך שכל מי שיקרא בו יבין ויידע ויוכל ליישם בקלות את כללי החינוך וההדרכה הנפלאים של הרבי הריי"ץ.

לצורך זה נולד פרויקט הספר הנוכחי, 'כללי החינוך וההדרכה – עונג ורצון כדרך חיים בעבודת השם'; ספר ששמו מעיד על תכליתה של כל עבודה חינוכית באשר היא. הקו המנחה של כל הורה ומחנך צריך להיות מותווה על ידי המטרה העליונה אותה עליהם להציב לנגד עיניהם: הובלת הילד לעבודת השם שכל כולה עונג ורצון.

והנני תפילה שספר זה יהיה לתועלת להורים ולמחנכים רבים ככל האפשר – והרי כל אדם הינו בגדר מחנך – בכך שייתן בידיהם את הכלים הנפלאים והעוצמתיים הללו שמובאים בקונטרס 'כללי החינוך וההדרכה' של הרבי הריי"ץ, להצלחה רבה ומופלגה במלאכת הקודש של חינוך דורות יראים ושלמים, עוסקים בתורה ובמצוות ועובדי השם בעונג וברצון. שזהו אחד מהיסודות בלימוד החסידות: "דע את אלוקי אביך ועבדהו בלבב שלם", כהכנה ל"ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

ויהי רצון שנזכה כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, לקבל פני הרבי שליט"א מלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלמה, בבנין בית המקדש השלישי הנצחי, מיד עכשיו ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!

מידע נוסף

משקל 0.6 ק"ג
מידות 24 × 17 × 3 סנטימטרים
הוצאה לאור טקסט רץ - מתנה לנרשמים

רוצים מתנות?

הירשמו וקבלו מאיתנו כל חודש

מתנה אמיתית ששווה כסף!

אהבתם? שתפו את החברים!

מתכננים להוציא ספר? דברו איתנו!

0
  0
  עגלת הקניות שלך
  עגלת הקניות שלך ריקהחזרה לחנות המוצרים

  רוצים שנתקשר?

  מתקשים עם השלמת הרכישה?

  השאירו טלפון ונציגינו יחזרו אליכם!

  דילוג לתוכן