תנאי שימוש

תודה שבאתם לבקר באתר שלנו, textratz.co.il (להלן: 'האתר'). 

אנו שמחים שאתם כאן, ובטוחים שתעשו שימוש ראוי, הוגן ומועיל באתרנו!

 1. האתר מופעל על ידי בית העסק "טקסט רץ הוצאה לאור" (להלן: טקסט רץ), בבעלותה של ברכה כהן.
 2. כל התקנות, ההוראות, התנאים וההנחיות המובאים בדף זה, מחייבים את כל גולשי ומשתמשי האתר בכל זמן ובכל אופן שיהיה, לרבות שימוש לא מקוון באתר ו/או בתכניו, בכל מקום ובכל זמן (ויקראו להלן: הגולש). התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה ומחייב את בני שני המינים בשווה.
 3. זכות השימוש באתר ובמידע המופיע בו נתונה לכל אדם, חברה, תאגיד או קבוצה, ובלבד שגיל הגולש יעלה על 18 שנים, והוא מסכים ומאשר לחלוטין את כל הנאמר בדף זה.
 4. כל שימוש באתר ו/או בתכניו, באופן מקוון ושאינו מקוון, בגלישה, בכניסה, ציטוט, רכישה, יצירת קשר וכל פעולה אחרת – מהווה הסכמה משפטית התקפה על פי ד"ת ועל פי חוק לכל האמור בדף זה.
 5. תנאי השימוש המחייבים הינם תנאי השימוש המעודכנים המופיעים בדף זה, ובכל מקרה של סתירה יוכרע העניין על פי ההנחיות המופיעות בדף זה.
 6. התנאים המובאים בתנאי השימוש הללו וכל ההוראות הנלוות במפורש ובעקיפין, חלו בעבר, חלים בהווה ויחולו בעתיד, בהתאם לתקנון התקף בזמן השימוש, ומתייחסים לכל שימוש או מידע מכל מין וסוג שייעשה על ידי כל מי שגולש בכל דף מדפי האתר.
 7. בית העסק טקסט רץ מצהיר כי בידו הזכות לעדכן את תאני השימוש והוראותיהם מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף להוראות כל דין, וכי שינויים אלו יחולו כחובה ומתוך הסכמה גמורה על כל גולש החל מרגע ביצועם.
 8. לכל גולש ומשתמש באתר טקסט רץ ותכניו באופן ישיר ובעקיפין על ידי מערכות מקוונות ותוכן מורד מכל סוג, לא יהיה פתחון פה כלשהו כנגד תנאי השימוש וכנגד כל שינוי בהן. תנאי השימוש עשויים להשתנות על פי דעתו של בית העסק טקסט רץ בלבד.
 9. הגולש ומשתמש באתר מתחייב שלא להעלות תוכן לא חוקי, ספאם, וירוסים, תוכנות זדוניות, רוגלות וקבצי זבל מכל סוג לדומיין האתר ודומיין הניהול שלו, לא לחשוף ו/או לחתור אחר פרטי גולשים אחרים באתר, וכן לא לפנות למשתמשים אחרים בצורה פוגענית או טורדנית.
 10. הגולש מתחייב שלא לחבל או לפגוע בתקינות האתר ובפעילותו, לרבות הקישורים הנלווים אליו וחיבוריו לרשת. במידה ויעשה כן מתחייב לפצות בפיצוי מוסכם וללא עוררין על כל נזק שייגרם לטקסט רץ, לאתר או לגולשים בו אף ללא הוכחת נזק, ולרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט במקרה של תביעה.
 11. הגולש באתר מורה בכך הוראת היתר ברורה למשלוח מידע פרסומי או אחר מטקסט רץ אליו, ומוותר מראש על זכותו לתבוע בכל ערכאה קיימת על משלוח ספאם או דואר זבל אחר.
 12. בית העסק טקסט רץ אינו מתחייב על כל נזק או פגיעה שתיגרם על ידי גלישה באתר, לרבות היחשפות לווירוסים ותוכנות זדוניות, ו/או חשיפת פרטי הגולש בכל דרך. אבטחת האתר נתונה בידי חברת ניהול האתר, וכל אחריות על אבטחת מידע הנוגע לגולש מוטלת עליה בלבד, ולא יהא כל פתחון פה לתביעה מכל סוג על טקסט רץ והוצאה לאור, בכל מקרה נזק שייגרם במישרין או בעקיפין על ידי גלישה באתר ו/או על ידי מידע מכל סוג המופיע בו.
 13. הגולש מתחייב שלא להתחזות או להציג את עצמו כאדם אחר בפרטים אישיים אחרים, ובמידה ועושה כן הריהו מצהיר בזאת כי יישא בהוצאות הזמנה ושעות עבודה כלשהן שייגרמו עקב פעילותו, והוא ישלם עליהן במלואם פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק וללא עוררין.
 14. טקסט רץ רשאי לאסוף מידע בקבצי cookies של הגולש, ולהתאים את המידע המוצג לגולש לפיהם.
 15. טקסט רץ מצהיר בזאת כי בכל אופן ובכל מקרה לא תחול עליו או על מי מטעמו אחריות כלשהי לנזק ישיר או עקיף, מיוחד או תוצאתי, מקרי או מזדמן, דמי עונשין או קנסות, לרבות אך לא רק דמי נזיקין בזמן אובדן שימוש, בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש, באי יכולת המשתמש באתר, באספקת מוצרים ו/או שירותים, במידע, בתוכנה, במוצר, בקבצים, בגרפיקה, ועיצוב וכל שירות אחר, הנובעים מכל צורה ואופן של שימוש ישיר או עקיף בתכני האתר, ואף אם הוזהרה מפני נזק אפשרי העשוי להיגרם.
 16. אין כל התחייבות מכל סוג מצד טקסט רץ, על נכונות או אמיתות המידע המופיע באתר על טקסט רץ או בכל נושא אחר. כמו כן, החומר מופיע כמות שהוא לתוספת ידע עניין, אך אינו מתיימר להחליף חוות דעת מקצועית, ולא בהכרח יתאים ליכולתו או לצרכיו של הגולש. בדיקת נכונות המידע או כל חלק מוטלת על הגולש, וכל מידע לרבות תגובות, ציטוטים, המלצות, קישורים, הפניות, מקורות ומובאות מכל סוג ניתנים כהצעה לא מחייבת ולא בהכרח נכונה, ועל הגולש מוטלת החובה לברר ולבדוק את נכונות הדברים.
 17. המידע המוצג באתר הינו לשימוש אישי ופרטי בלבד, וחל איסור מוחלט לשכפל, להעתיק, לצטט, לשנות, לגרוע או לבצע שימוש מסחרי מכל סוג בכל חלק במידע ו/או השירותים המצויים באתר.
 18. כל המידע המופיע באתר, לרבות עיצובים, תמונות, הדמיות, אנימציות, סמלים, סימני מסחר, לוגו, שמות מוצרים, קטלוגים, קבצי גרפיקה, באנרים, קטעי וידאו, אלבומים, טקסטים, ציטוטים, מובאות ועוד, שייכים באופן בלעדי לטקסט רץ מכל בחינה, למעט תמונות מסוימות שנלקחו מאתרים בעלי קניין רוחני או זכויות על החומר או סרטונים מוטמעים. על כל זאת חל חוק זכויות יוצרים על כל סעיפיו, על פי הוראות חוק זכויות היוצרים הישראלי.
 19. צורת השימוש היחידה המותרת באתר הינה צפייה בדפיו ובתכניו כמות שהם, לצורך למידה ובירור על שירותי טקסט רץ, ושלא לצורך מסחרי. כל שימוש אחר, לרבות הורדה, שכפול, העתקה, צילום, פרסום, משלוח, שינוי, ציטוט של כל חלק מתכני האתר מהווה עבירה על חוק זכויות יוצרים, והעושה כן מביע את הסכמתו לישא בכל קנס שיושת עליו כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק וללא עוררין.
 20. האתר רשאי לעשות שימוש בקבצי קוקיז, וכן לאסוף מידע על הגולש, כגון אך לא רק, זמן שהייה באתר, כתובת IP, מספר וקצב הקלקות ותנועות עכבר ועוד.
 21. אין ולא תהיה כל אחריות מצד טקסט רץ על כל מידע מכל סוג המופיע באתר וכל נזק הלול להיגרם ממנו, לרבות קישורים המובאים באתר. האתר מפנה בין היתר לאתרים של בתי עסק אחרים, שלטקסט רץ אין כל שליטה או מידע על צורת התנהלותם או כללי המחויבויות שלהם, כל מעבר לקישור כזה מהווה הסכמה של הגולש לתנאי האתר המופיעים באתר אליו הוא עובר, וליציאה והינתקות מוחלטת מאתר טקסט רץ מכל בחינה שהיא. לגולש לא תינתן זכות טענה, תביעה או דרישה מכל סוג על כל מידע שנמסר מאתרים אלו, לרבות שירותים המסופקים על ידם. על הגולש מוטלת החובה לבחון את האתרים המקושרים מכל בחינה, לרבות חוקיות, תקניות, ניקיון מווירוסים ותכנות זדוניות, וכל פגיעה מכל סוג.
 22. כל התנאים וההוראות המובאים כאן חלות הוראות החוק הישראלי – הוא ולא אחר. הסמכות לדון במקרים של מחלוקת או וויכוח מכל סוג ביחס לכל חלק באתר, תיקבע על פי בעל העסק בלבד, ותיחשב לסמכות בלעדית ואחרונה.

מדיניות ותנאי שימוש בחנות 

שימוש בחנות

 1. כל שימוש בחנות טקסט רץ כפוך לתנאי השימוש באתר האמורים לעיל, וכן לתנאי השימוש בחנות האמורים להלן.
 2. טקסט רץ שומרת את הזכות לשנות בכל עת את תנאי שימוש אלו ללא הודעה מוקדמת. התנאים ייכנסו לתוקף מרגע הטמעתם בדף.
 3. טקסט רץ מורשית לבטל כל הזמנה בכל שלב מכל סיבה שהיא, ללא הנמקה וללא עוררין, ובלבד שתזכה את הלקוח במלוא כספו.
 4. ניתנת הרשות לטקסט רץ למחוק חלק או כל תגובה או חוות דעת, על כל ספר באתר, לפי ראות עיניה וללא עוררין.
 5. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, חלקן הדמיה לא מציאותית, ובכל מקרה אינן מחייבות את טקסט רץ מאומה.
 6. קיים תיעוד של כלל הפעולות המבוצעות באתר, לרבות רכישות שננטשו. אין באמור בכדי לחייב את טקסט רץ להציג נתונים אלו בכל מקרה.

מחירי המוצרים

 1. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ, והם במטבע ישראלי.
 2. המחיר שיחויב הרוכש הוא המחיר המופיע בדף החיוב, ולא בכל פרסום אחר באתר או מחוצה לו, לרבות פרסום דיגיטלי, מודפס ובכל מדיום אחר.
 3. טקסט רץ שומרת לעצמה לשנות את מחירי הספרים באתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת וללא כל התחייבות לרוכשים, למעט רוכשים שכבר ביצעו בפועל רכישה בסכום כלשהו. אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של טקסט רץ לבטל את המכירה בכל שלב כאמור לעיל.
 4. במידה ויבוצעו מבצעים או הנחות בחנות, הם יחולו מרגע שינוי המחיר באתר ואילך, ורכישות שהתבצעו עד רגע לפני כן יושלמו במחירן הקודם גם אם טרם סופקו.

רכישה

 1. הרכישות יתבצעו במטבע ישראלי בלבד.
 2. רכישה מכל סוג תבוצע על ידי בעל אמצעי התשלום בלבד ולא בא מטעמו. שימוש באמצעי תשלום כמוהו כהצהרה על בעלות מלאה על אמצעי התשלום.
 3. ניתן לרכוש באתר בכרטיס אשראי בחברות ויזה, ישראכרט, מאסטר כארד, או באמצעות חשבון PAY-PAL
 4. לא ניתן על מוצרי החנות במזומן, בהעברה, בהמחאה או באמצעים אחרים הקבועים בחוק.
 5. בעת הרכישה חובה על הרוכש להזין פרטים נכונים, הן בפרטי המשלם והן בפרטים למשלוח הדואר.
 6. החל מלחיצה על אישור הרכישה באתר, אין הרכישה ניתנת לביטול או לשינוי על ידי הלקוח אלא בכפוף לחוקי החזרת מוצרים האמורים בחוק הגנת הצרכן.
 7. במקרה של ביטול עסקה מטעמים אלו טקסט רץ תודיע ללקוח על ביטולה, ובמידה וחויב אמצעי התשלום שלו – בכפוף לתנאי השימוש ולהוראת כל דין.
 8. בהתאם לסעיף 14 ג (ד) (3) לחוק הגנת הצרכן אין החזר כספי על הורדת מוצרים דיגיטליים באתר, לרבות מקרי רכישה מוטעית, אלא אם ביד הרוכש להוכיח כי הוא פגום.

אמצעי תשלום ונתוני אשראי

 1. ביצוע סליקת האשראי יבוצע בפועל על ידי חברת קארדקום ובמסוף סליקה מאובטח על ידה, ובתמיכת חברת יופיי פיננסים.
 2. מלבד האמור בדף זה, הרכישה בכפוף לתנאי השימוש והרכישה של חברות קארדקום ויופיי, וכן חברת פייפל.
 3. כל נזק שייגרם כתוצאה מתקלות כלשהן במסוף הסליקה – יהיה על אחריות קארדקום, ועל הרוכש לפנות אליהם בכוחות עצמו ולעמוד מולם.
 4. אתר טקסט רץ הנו בעל תעודת SSL ורמת אבטחה גבוהה לפי דרישות מחמירות של חברות האשראי.
 5. פרטי האשראי המוזנים לא נשמרים באתר, לרבות פאנל הניהול שלו, ושמורות בשרתים המאובטחים של קארדקום בלבד.
 6. טקסט רץ לא תעביר פרטי אשראי ו/או מידע אישי לגורמים אחרים בניגוד לחוק, וכן לא תבצע בהם שימוש אחר מלבד תפעול נדרש.

נזקים

 1. נזק מכל סוג שייווצר מהזנת פרטים שגויים או חלקיים, בשוגג או במזיד, לרבות משלוחים נוספים, אובדן הסחורה וכל נזק אחר – יוטלו על הרוכש.
 2. טקסט רץ או כל בא מטעמה, לא תישא בנזק תוצאתי כל שהוא בכל סיטואציה אפשרית, לרבות אובדן רווח ולרבות נזק הניתן לחיזוי, כתוצאה משימוש מכל סוג בחנות ובאתר כולו.
 3. אחריות טקסט רץ מוטלת על שווי הסחורה המסופקת בלבד.
 4. במקרה של נזק כתוצאה מכוח עליון, איתני טבע, מלחמה, שעת חירום וכיוצא בזה טקסט רץ לא תהיה מחויבת גם על עלות הרכישה באתר, לכל הזמנה שטרם הגיעה ליעדה.

משלוחים

 1. המוצר הנרכש יועבר למבצע המשלוח (ראה להלן) על ידי טקסט רץ או על ידי המחבר (בהתאם לסיכום מול בעל הזכויות) לכל המאוחר תוך ארבעה ימי עסקים מביצוע ההזמנה.
 2. משלוחים יבוצעו בגבולות ישראל בלבד. רוכשים מחו"ל יזינו כתובת בארץ לקליטת הספרים. משלוחים לחו"ל יבוצעו אך ורק בתיאום ובהזמנה טלפונית ובקבלת אישור מפורט במייל.
 3. המוצר יישלח אל הרוכש באמצעות דואר ישראל או חברת משלוחים או שליח פרטי לפי שיקול דעתה של טקסט רץ בלבד.
 4. במקרה של הזמנה לאזורים הדורשים גישה מאובטחת, מותנית הרכישה באספקה לנקודה מוסכמת בסמיכות לכתובת ההזמנה, בתיאום עם הרוכש.
 5. מוצר שלא יסופק תוך 30 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, ייחשב כמוצר שלא הגיע ליעדו וטקסט רץ תשלח מוצר חדש או תבטל את הרכישה ותזכה את הלקוח בסכום הרכישה.
 6. מוצר שהגיע לנקודת חלוקת דואר של דואר ישראל לצורך העברתו לנמען, ייחשב כמוצר שסופק ללקוח במלואו מכל בחינה, וזאת גם אם הלקוח לא קיבל הודעה מסניף הדואר לאסוף אותו.
 7. טקסט רץ מתחייבת לשלוח לרוכש מוצר שלם וטוב. במידה ויוכח כי המוצר יצא מטקסט רץ במצב פגום – על הלקוח להשיבו ותמורתו יקבל מוצר חלופי.
 8. אין לטקסט רץ אחריות על המוצר במהלך שליחתו, אלא אם נשלח על ידי שליח פרטי / עובד החברה. במידה ולא – אחריות השמירה על המוצר תהיה על חברת הדואר/המשלוחים, ובכל מקרה של פגם או נזק הרוכש ישא ויתן מולה ולא מול טקסט רץ.
 9. במידה והמוצר יישלח ויחזור למשרדי טקסט רץ עם סימון של חברת המשלוח בשל אחת מהסיבות: סרב לקבל / עזב / מען לא מספיק / לא נדרש – ימתין הספר במשרדי טקסט רץ עד לאיסוף עצמי של הלקוח, או במשלוח על חשבונו. במקרה כזה, לא יוכל הלקוח לדרוש את ביטול העסקה. 
 10. בכל מקרה של בעיה או שאלה, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של טקסט רץ, בטל' 039-111-444 שלוחה 01, או עם ההנהלה בשלוחה 07, או בכתובת המייל: x039111444@gmaicom או כאן באתר, בלשונית צור קשר.

היתר עסקה

כל עסק ופעולה בכסף או שווה כסף, עם או מול טקסט רץ, לעולם יהיה כפוף לתנאי שטר היתר עסקה החתום ומצוי במשרדי טקסט רץ כדן וכדין. ניתן לצפות בנוסח  היתר העסקה בקישור זה.