הוצאה לאור     |     עימוד ספר     |     עיצוב ספרים     |     הדפסת ספר     |     טל: 039-111-444

תנאי שימוש

א. פתיחה

 1. יש לקרוא את תוכן העמוד ולאשר אותו לפני תחילת הגלישה באתר.
 2. תודה שבאתם לבקר באתר שלנו, https://www.textratz.co.il (להלן: 'האתר'). אנו בטוחים שתעשו שימוש הגון ומועיל באתרנו.
 3. האתר מופעל על ידי בית העסק "טקסט רץ הוצאה לאור", משרדינו ממוקמים בשדרות גולדה מאיר, מתחם קניון רמות (קומה 2) ירושלים (להלן: בעל האתר). מידע נוסף עלינו בדף מי אנחנו.
 4. כל התקנות, ההוראות, התנאים וההנחיות המובאים בדף זה, מחייבים את כל גולשי ומשתמשי האתר בכל זמן ובכל אופן שיהיה, לרבות שימוש לא מקוון באתר ו/או בתכניו, בכל מקום ובכל זמן (ויקראו להלן: הגולש). התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה ומחייב את בני שני המינים בשווה.
 5. הכותרות להלן הן לצרכי נוחות והתמצאות בלבד ואינן באות לשנות את פרשנות הסעיפים כמות שהן.
 6. זכות כל שימוש באתר ובמידע המופיע בו היא בכפוף ובהסכמה מוחלטת לכל האמור בדף זה.
 7. האתר משמש כאתר תדמית לבעל האתר, אספקת מידע בתחום הוצאת הספרים ונושאים נוספים, כאמצעי תקשורת עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים וכחנות לספרים ומוצרים שונים. התקנון בדף זה יכלול את כל המידע והתנאים הרלוונטיים לכלל פעילויות האתר.
 8. האמור כפוף ומחייב את כל האמור בדף מדיניות הפרטיות באתר.

ב. תנאי שימוש

 1. כל התקנות, ההוראות, התנאים וההנחיות המובאים בדף זה, מחייבים את כל גולשי ומשתמשי האתר בכל זמן ובכל אופן שיהיה, לרבות שימוש לא מקוון באתר ו/או בתכניו, בכל מקום ובכל זמן (ויקראו להלן: הגולש). התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה ומחייב את בני שני המינים בשווה.
 2. זכות השימוש באתר ובמידע המופיע בו נתונה לכל אדם, חברה, תאגיד או קבוצה, ובלבד שגיל הגולש יעלה על 18 שנים, והוא מסכים ומאשר לחלוטין את כל הנאמר בדף זה.
 3. כל שימוש באתר ו/או בתכניו, באופן מקוון ושאינו מקוון, בגלישה, בכניסה, ציטוט, רכישה, יצירת קשר וכל פעולה אחרת – מהווה הסכמה משפטית התקפה על פי ד"ת ועל פי חוק לכל האמור בדף זה.
 4. תנאי השימוש המחייבים הינם תנאי השימוש המעודכנים המופיעים בדף זה, ובכל מקרה של סתירה יוכרע העניין על פי ההנחיות המופיעות בדף זה.
 5. התנאים המובאים בתנאי השימוש הללו וכל ההוראות הנלוות במפורש ובעקיפין, חלו בעבר, חלים בהווה ויחולו בעתיד, בהתאם לתקנון התקף בזמן השימוש, ומתייחסים לכל שימוש או מידע מכל מין וסוג שייעשה על ידי כל מי שגולש בכל דף מדפי האתר.
 6. בעל האתר מצהיר כי בידו הזכות לעדכן את תנאי השימוש והוראותיהם מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף להוראות כל דין, וכי שינויים אלו יחולו כחובה ומתוך הסכמה גמורה על כל גולש החל מרגע ביצועם.
 7. לכל גולש ומשתמש באתר ותכניו באופן ישיר ובעקיפין על ידי מערכות מקוונות ותוכן מורד מכל סוג, לא יהיה פתחון פה כלשהו כנגד תנאי השימוש וכנגד כל שינוי בהן. תנאי השימוש עשויים להשתנות על פי דעתו של בעל האתר בלבד.
 8. הגולש ומשתמש באתר מתחייב שלא להעלות תוכן לא חוקי, ספאם, וירוסים, תוכנות זדוניות, רוגלות וקבצי זבל מכל סוג לדומיין האתר ודומיין הניהול שלו, לא לחשוף ו/או לחתור אחר פרטי גולשים אחרים באתר, וכן לא לפנות למשתמשים אחרים בצורה פוגענית או טורדנית.
 9. הגולש מתחייב שלא לחבל או לפגוע בתקינות האתר ובפעילותו, לרבות הקישורים הנלווים אליו וחיבוריו לרשת. במידה ויעשה כן מתחייב לפצות בפיצוי מוסכם וללא עוררין על כל נזק שייגרם לטקסט רץ, לאתר או לגולשים בו אף ללא הוכחת נזק, ולרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט במקרה של תביעה.
 10. הגולש באתר ו/או המשאיר את פרטיו בכל שדה באתר, מורה בכך הוראת היתר ברורה למשלוח מידע פרסומי או אחר מטקסט רץ אליו, במייל, ב-SMS ובשיחות קוליות, ומוותר מראש על זכותו לתבוע בכל ערכאה קיימת על משלוח ספאם או דואר זבל אחר, ובכפוף להוראות החוק.
 11. בית העסק טקסט רץ אינו מתחייב על כל נזק או פגיעה שתיגרם על ידי גלישה באתר, לרבות היחשפות לווירוסים ותוכנות זדוניות, ו/או חשיפת פרטי הגולש בכל דרך. אבטחת האתר נתונה בידי חברת ניהול האתר, וכל אחריות על אבטחת מידע הנוגע לגולש מוטלת עליה בלבד, ולא יהא כל פתחון פה לתביעה מכל סוג על טקסט רץ והוצאה לאור, בכל מקרה נזק שייגרם במישרין או בעקיפין על ידי גלישה באתר ו/או על ידי מידע מכל סוג המופיע בו.
 12. הגולש מתחייב שלא להתחזות או להציג את עצמו כאדם אחר בפרטים אישיים אחרים, ובמידה ועושה כן הריהו מצהיר בזאת כי יישא בהוצאות הזמנה ושעות עבודה כלשהן שייגרמו עקב פעילותו, והוא ישלם עליהן במלואם פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק וללא עוררין.
 13. כל השארת פרטים באתר בכל טופס שהוא ובכל צורה, מהווה הסכמה מלאה ומפורשת למשלוח דיוור ודברי פרסום מאת טקסט רץ ללא הגבלה באמצעות מערכות דיוור אוטומטיות או ידניות. 

ג. אחריות ונזקים

 1. בעל האתר מצהיר בזאת כי בכל אופן ובכל מקרה לא תחול עליו או על מי מטעמו אחריות כלשהי לנזק ישיר או עקיף, מיוחד או תוצאתי, מקרי או מזדמן, דמי עונשין או קנסות, לרבות אך לא רק דמי נזיקין בזמן אובדן שימוש, בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש, באי יכולת המשתמש באתר, באספקת מוצרים ו/או שירותים, במידע, בתוכנה, במוצר, בקבצים, בגרפיקה, ועיצוב וכל שירות אחר, הנובעים מכל צורה ואופן של שימוש ישיר או עקיף בתכני האתר, ואף אם הוזהרה מפני נזק אפשרי העשוי להיגרם.
 2. אין כל התחייבות מכל סוג מצד בעל האתר, על נכונות או אמיתות המידע המופיע באתר על טקסט רץ או בכל נושא אחר. כמו כן, החומר מופיע כמות שהוא לתוספת ידע עניין, אך אינו מתיימר להחליף חוות דעת מקצועית, ולא בהכרח יתאים ליכולתו או לצרכיו של הגולש.
 3. בדיקת נכונות המידע או כל חלק מוטלת על הגולש, וכל מידע לרבות תגובות, ציטוטים, המלצות, קישורים, הפניות, מקורות ומובאות מכל סוג ניתנים כהצעה לא מחייבת ולא בהכרח נכונה, ועל הגולש מוטלת החובה לברר ולבדוק את נכונות הדברים.
 4. אין ולא תהיה כל אחריות מצד טקסט רץ על כל מידע מכל סוג המופיע באתר וכל נזק הלול להיגרם ממנו, לרבות קישורים המובאים באתר.
 5. האתר מפנה בין היתר לאתרים של בתי עסק אחרים, שלטקסט רץ אין כל שליטה או מידע על צורת התנהלותם או כללי המחויבויות שלהם, כל מעבר לקישור כזה מהווה הסכמה של הגולש לתנאי האתר המופיעים באתר אליו הוא עובר, וליציאה והינתקות מוחלטת מאתר טקסט רץ מכל בחינה שהיא.
 6. לגולש לא תינתן זכות טענה, תביעה או דרישה מכל סוג על כל מידע שנמסר על/מ-אתרים אלו, לרבות שירותים המסופקים על ידם.
 7. על הגולש מוטלת החובה לבחון את האתרים המקושרים מכל בחינה, לרבות חוקיות, תקניות, ניקיון מווירוסים ותכנות זדוניות, וכל פגיעה מכל סוג.
 8. מחירי השירותים והמוצרים המובאים באתר לעולם יהיו כהמלצה בלבד ולא מחייבים, שירות יינתן בהתאם להצעת מחיר במסמך רשמי ללקוח הספציפי המבקש ובכפוף לתנאים המופיעים במסמך ההוא. מעבר לכך כל אמירה אחרת כולל במסגרת האתר הינה המלצה או מידע לא מחייב בלבד. – סעיף זה אינו חל לגבי מחירי מוצרים בחנות הדיגיטלית שבאתר, הזמינים לרכישה מיידית.

ד. זכויות יוצרים

 1. המידע המוצג באתר הינו לשימוש אישי ופרטי בלבד, וחל איסור מוחלט לשכפל, להעתיק, לצטט, לשנות, לגרוע או לבצע שימוש מסחרי מכל סוג בכל חלק במידע ו/או השירותים המצויים באתר.
 2. כל המידע המופיע באתר, לרבות עיצובים, תמונות, הדמיות, אנימציות, סמלים, סימני מסחר, לוגו, שמות מוצרים, קטלוגים, קבצי גרפיקה, באנרים, קטעי וידאו, אלבומים, טקסטים, ציטוטים, מובאות ועוד, שייכים באופן בלעדי לטקסט רץ מכל בחינה, למעט תמונות מסוימות שנלקחו מאתרים בעלי קניין רוחני או זכויות על החומר או סרטונים מוטמעים. על כל זאת חל חוק זכויות יוצרים על כל סעיפיו, על פי הוראות חוק זכויות היוצרים הישראלי.
 3. צורת השימוש היחידה המותרת באתר הינה צפייה בדפיו ובתכניו כמות שהם, לצורך למידה ובירור על שירותי טקסט רץ, ושלא לצורך מסחרי. כל שימוש אחר, לרבות הורדה, שכפול, העתקה, צילום, פרסום, משלוח, שינוי, ציטוט של כל חלק מתכני האתר מהווה עבירה על חוק זכויות יוצרים, והעושה כן מביע את הסכמתו לישא בכל קנס שיושת עליו כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק וללא עוררין.

ה. סמכות שיפוט

 1. כל התנאים וההוראות המובאים כאן חלות הוראות החוק הישראלי – הוא ולא אחר, אלא אם יבואו הצדדים להסכמה בין כולם על סמכות שיפוטית אחרת.
 2. הסמכות לדון במקרים של מחלוקת או וויכוח מכל סוג ביחס לכל חלק באתר, תיקבע על פי בעל העסק בלבד, ותיחשב לסמכות בלעדית ואחרונה בכפוף לחוק.

מדיניות ותנאי שימוש בחנות 

ו. שימוש בחנות

 1. באתר ישנה חנות ספרים ומוצרים שונים בפלטפורמת ווקומרס המאפשרת רכישה אוטומטית (להלן: החנות).
 2. חנות זו היא שירות נפרד משאר שירותי האתר המובאים לעיל, ולא מן הנמנע כי תהיה בבעלות ממונית נפרדת מבעלות העסק.
 3. החנות זמינה ותעניק שירותים לכל אחד מבאי תבל אשר יבצע רכישה בכל אחד מאמצעי התשלום המוצעים כאופציה (להלן: הרוכש).
 4. כל שימוש בחנות טקסט רץ כפוף לתנאי השימוש באתר האמורים לעיל, וכן לתנאי מדיניות הפרטיות, וכן לתנאי השימוש בחנות האמורים להלן.
 5. בעל האתר שומר את הזכות לשנות בכל עת את תנאי שימוש אלו ללא הודעה מוקדמת. התנאים ייכנסו לתוקף מרגע הטמעתם בדף.
 6. בעל האתר מורשה לבטל כל הזמנה בכל שלב מכל סיבה שהיא, ללא הנמקה וללא עוררין, גם אם נשלח אישור עבורה, וגם אם בוצע תשלום ונשלחה קבלה וחשבונית מס, ובלבד שתזכה את הלקוח במלוא כספו למעט מקרים בהם אמורות להתקזז עלויות גבייה (כגון עמלת אשראי) כאמור בחוק ובתקנותיו.
 7. במקרה של זיכוי בגין ביטול עסקה תישלח ללקוח חשבונית זיכוי וקבלה שלילית כחוק. על הלקוח חלה החובה לדווח על ביטול העסקה לרשות המסים ולניכויה מרשימת הוצאותיו.
 8. ניתנת הרשות לטקסט רץ למחוק חלק או כל תגובה או חוות דעת, על כל ספר באתר, לפי ראות עיניה וללא עוררין.
 9. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, חלקן הדמיה לא מציאותית, ובכל מקרה אינן מחייבות את טקסט רץ מאומה. על הלקוח לברר על טיב המוצר לפני הרכישה, והרכישה היא כהסכמה על איכות המוצר וטיבו.
 10. ככל שלא יגיע פגום אל הלקוח – לא תהיה זכות טענה כלשהי על איכות המוצר או תוכנו.
 11. קיים תיעוד של כלל הפעולות המבוצעות באתר, לרבות רכישות שננטשו. אין באמור בכדי לחייב את טקסט רץ להציג נתונים אלו בכל מקרה. טקסט רץ לא תעשה שימוש בנתונים אלו מלבד תפעול האתר, ותשמור על סודיות המידע בהתאם למופיע בעמוד מדיניות הפרטיות.

ז. מחירי המוצרים

 1. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ, והם במטבע ישראלי.
 2. המחיר שיחויב הרוכש הוא המחיר המופיע בדף החיוב בזמן ביצוע הרכישה בפועל, ולא בכל פרסום אחר באתר או מחוצה לו, לרבות פרסום דיגיטלי, מודפס ובכל מדיום אחר.
 3. הנהלת טקסט רץ שומרת לעצמה לשנות את מחירי המוצרים באתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת וללא כל התחייבות לרוכשים, למעט רוכשים שכבר ביצעו בפועל רכישה בסכום כלשהו. אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של הנהלת טקסט רץ לבטל את המכירה בכל שלב כאמור לעיל.
 4. במידה ויבוצעו מבצעים או הנחות בחנות, הם יחולו מרגע שינוי המחיר באתר ואילך, ורכישות שהתבצעו עד רגע לפני כן יושלמו במחירן הקודם גם אם טרם סופקו.

ח. רכישה

 1. הרכישות יתבצעו במטבע ישראלי בלבד.
 2. הרכישה היא לבני גיל 18 ומעלה בלבד, והרוכש מצהיר ברכישתו כי הוא מעל גיל 18. 
 3. רכישה מכל סוג תבוצע על ידי בעל אמצעי התשלום בלבד ולא בא מטעמו. שימוש באמצעי תשלום כמוהו כהצהרה על בעלות מלאה על אמצעי התשלום.
 4. ניתן לרכוש באתר בכרטיס אשראי בחברות ויזה, ישראכרט, מאסטר כארד, או באמצעות חשבון PAY-PAL. לא ניתן לשלם על מוצרי החנות במזומן, בהעברה, בהמחאה או באמצעים אחרים הקבועים בחוק.
 5. בעת הרכישה חובה על הרוכש להזין פרטים נכונים, הן בפרטי המשלם והן בפרטים למשלוח הדואר חובת הלקוח להזין את הפרטים באופן תקין, וככל שטעה בכך והזין כתובת שגויה באופן מחא או חלקי, והמשלוח יגיע לכתובת אחרת, טקסט רץ לא תישא באחריות על המוצר או על המשלוח כלל.

ט. מדיניות ביטול עסקה והחזר כספי

 1. החל מלחיצה על אישור הרכישה באתר, אין הרכישה ניתנת לביטול או לשינוי על ידי הלקוח אלא בכפוף לחוקי החזרת מוצרים האמורים בחוק הגנת הצרכן.
 2. במקרה של ביטול עסקה מטעמים אלו טקסט רץ תודיע ללקוח על ביטולה, ובמידה וחויב אמצעי התשלום שלו – בכפוף לתנאי השימוש ולהוראת כל דין.
 3. בהתאם לסעיף 14 ג (ד) (3) לחוק הגנת הצרכן אין החזר כספי על הורדת מוצרים דיגיטליים באתר, לרבות מקרי רכישה מוטעית, אלא אם ביד הרוכש להוכיח כי הגיע פגום.

י. אמצעי תשלום ונתוני אשראי

 1. ביצוע סליקת האשראי יבוצע בפועל על ידי חברת הסליקה משולם ובמסוף סליקה מאובטח על ידה.
 2. מלבד האמור בדף זה, הרכישה בכפוף לתנאי השימוש והרכישה של חברת הסליקה.
 3. כל נזק שייגרם כתוצאה מתקלות כלשהן במסוף הסליקה – יהיה על אחריות החברה הסולקת, ועל הרוכש לפנות אליהם בכוחות עצמו ולעמוד מולם.
 4. חשבונית מס קבלה תצא ללקוח באמצעות מערכת אוטומטית של חשבונית ירוקה.
 5. במקרה בו לא הופקה באופן אוטומטי
 6. אתר טקסט רץ הנו בעל תעודת SSL ורמת אבטחה גבוהה לפי דרישות מחמירות של חברות האשראי.
 7. פרטי האשראי המוזנים לא נשמרים באתר, לרבות פאנל הניהול שלו, ושמורות בשרתים המאובטחים של החברה הסולקת בלבד.
 8. טקסט רץ לא תעביר פרטי אשראי ו/או מידע אישי לגורמים אחרים בניגוד לחוק, וכן לא תבצע בהם שימוש אחר מלבד תפעול נדרש.

יא. נזקים

 1. נזק מכל סוג שייווצר מהזנת פרטים שגויים או חלקיים, בשוגג או במזיד, לרבות משלוחים נוספים, אובדן הסחורה וכל נזק אחר – יוטלו על הרוכש.
 2. טקסט רץ או כל בא מטעמה, לא תישא בנזק תוצאתי כל שהוא בכל סיטואציה אפשרית, לרבות אובדן רווח ולרבות נזק הניתן לחיזוי, כתוצאה משימוש מכל סוג בחנות ובאתר כולו.
 3. אחריות טקסט רץ מוטלת על שווי הסחורה המסופקת בלבד.
 4. במקרה של נזק כתוצאה מכוח עליון, איתני טבע, מלחמה, שעת חירום וכיוצא בזה טקסט רץ לא תהיה מחויבת גם על עלות הרכישה באתר, לכל הזמנה שטרם הגיעה ליעדה.

יב. משלוחים

 1. המוצר הנרכש יועבר למבצע המשלוח (ראה להלן) על ידי טקסט רץ או על ידי המחבר (בהתאם לסיכום מול בעל הזכויות) לכל המאוחר תוך חמישה ימי עסקים מביצוע ההזמנה.
 2. משלוחים יבוצעו בגבולות ישראל בלבד. רוכשים מחו"ל יזינו כתובת בארץ לקליטת הספרים. משלוחים לחו"ל יבוצעו אך ורק בתיאום ובהזמנה טלפונית ובקבלת אישור מפורט במייל.
 3. המוצר יישלח אל הרוכש באמצעות דואר ישראל או חברת משלוחים או שליח פרטי לפי שיקול דעתה של טקסט רץ בלבד.
 4. במידה והחבילה תישלח באמצעות דואר ישראל, הרוכש מסכים כי החבילה תהיה בבעלותם ובאחריותם המלאה מהרגע בו החבילה הונחה בסניף הדואר, ומועד האספקה ייקבע על פי תפעול הדואר. עם זאת, הלקוח יוכל לדרוש ולקבל מספר מעקב אחר החבילה, בכדי לעקוב אחר מיקומה בזמן אמת.
 5. במקרה של הזמנה לאזורים הדורשים גישה מאובטחת, מותנית הרכישה באספקה לנקודה מוסכמת בסמיכות לכתובת ההזמנה, בתיאום עם הרוכש.
 6. מוצר שלא יסופק תוך 30 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, ייחשב כמוצר שלא הגיע ליעדו וטקסט רץ תשלח מוצר חדש או תבטל את הרכישה ותזכה את הלקוח בסכום הרכישה – למעט קיזוז עלויות אשראי כרצונו.
 7. מוצר שהגיע לנקודת חלוקת דואר של דואר ישראל או ספק צד ג' לצורך העברתו לנמען, ייחשב כמוצר שסופק ללקוח במלואו מכל בחינה, וזאת גם אם הלקוח לא קיבל הודעה מסניף הדואר לאסוף אותו.
 8. טקסט רץ מתחייבת לשלוח לרוכש מוצר שלם וטוב. במידה ויוכח כי המוצר יצא מטקסט רץ במצב פגום – על הלקוח להשיבו על חשבונו, ותמורתו יקבל מוצר חלופי.
 9. אין לטקסט רץ אחריות על המוצר במהלך שליחתו, אלא אם נשלח על ידי שליח פרטי / עובד החברה. במידה ולא – אחריות השמירה על המוצר תהיה על חברת הדואר/המשלוחים, ובכל מקרה של פגם או נזק הרוכש ישא ויתן מולה ולא מול טקסט רץ.
 10. במידה והמוצר יישלח ויחזור למשרדי טקסט רץ עם סימון של חברת המשלוח בשל אחת מהסיבות: סרב לקבל / עזב / מען לא מספיק / לא נדרש – ימתין הספר במשרדי טקסט רץ עד לאיסוף עצמי של הלקוח, או במשלוח על חשבונו במשך 30 יום. לאחר מכן באם לא ייאסף המוצר על ידי מבצע הרכישה טקסט רץ תעשה בו כרצונה. במקרה כזה, לא יוכל הלקוח לדרוש את ביטול העסקה.

יג. ביטול רכישה

 1. על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010, אין אפשרות להחזיר ספרים ומוצרים הניתנים לשכפול. על הגדרה זו עונים רוב מוחלט של המוצרים באתר טקסט רץ, ולפיכך לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה בכפוף להוראת כל דין.
 2. מוצרים שאינם עונים על הגדרות החוק – יחולו עליהם תנאי החזר של עד 14 יום כל עוד לא נפתחו מאריזתם המקורית וכאמור בחוק.
 3. במידה ולקוח מעוניין לבטל רכישה שבוצעה באשראי, יתקזז ממנה עמלה ע"ס 5% כאמור בחוק.

יד. שירות לקוחות

 1. בכל מקרה של בעיה או שאלה, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של טקסט רץ, בטל' 039-111-444 שלוחה 02, או עם ההנהלה בשלוחה 05, או בכתובת המייל: x039111444@gmaicom או כאן באתר, בלשונית צור קשר.

טו. הצהרת נגישות

הצהרת הנגישות של העסק והאתר תקפה וזמינה בדף הצהרת נגישות.

טז. היתר עסקה

 

להוי ידוע:

כל עסק ופעולה בכסף או שווה כסף, עם או מול טקסט רץ, לעולם יהיה כפוף לתנאי שטר היתר עסקה החתום ומצוי בידי הנהלת טקסט רץ כדת וכדין. ניתן לצפות בנוסח היתר העסקה בקישור זה.
0
  0
  עגלת הקניות שלך
  עגלת הקניות שלך ריקהחזרה לחנות המוצרים

  !

  7 טעויות נפוצות
  בהוצאה לאור של ספר

  קבלו מדריך שיחסוך לכם הרבה כסף ועגמת-נפש!

  תודה!

  אנו נשלח למייל שלך את המדריך בהקדם.
  המשך גלישה מהנה :) 

  דילוג לתוכן