מנהגי בית אבא

הספר מנהגי בית אבא מאת הרב משה סויסה: מנהגים נדירים מבוארים ומוטעמים, מקורות וטעמים חדשים למנהגים קיימים, נושאים הלכתיים מבוררים בצורה מקיפה, הנהגות מגדולי ישראל, נושאים חינוכיים ועוד.

לרכישה טלפונית ובירורים חייגו: 039-111-444 שלוחה 2 [לחנות הספרים]

הספר יישלח באריזה מוגנת בדואר רשום בעלות של 17.80 ש"ח (ניתן לשדרג לדואר שליחים עד הבית). ניתן לעקוב אחריו בכל עת באתר דואר ישראל.

הרכישה באתר מאובטחת בתקן SSL / PCI ובהתאם לתקנות חברת האשראי המחמירות, ומותנית בהסכמה לתנאי השימוש באתר.

40.00

במלאי (ניתן להזמנה מוקדמת)

קטגוריות ,

תיאור

מנהגים נדירים מבוארים ומוטעמים, מקורות וטעמים חדשים למנהגים קיימים, נושאים הלכתיים מבוררים בצורה מקיפה, הנהגות
מגדולי ישראל, נושאים חינוכיים ועוד.

הראשל“צ הגאון הרב אליהו בקשי דורון:

"ראוי מאוד עשה להפיץ מנהגיו (ר' חיים סויסה) אשר נהג בקודש, ועוד הוסיף לבאר ולהטעים את המנהגים אשר נהגו אבותיהם מקדמה דנא"

הרה"ג שמואל אליהו שליט"א רב העיר צפת:

"ובפרט מנהגים אשר קיבל ממו"ר אביו הצדיק ר' חיים סויסה זצ"ל… מסביר ומפרט מהמקורות כל עניין בעומק וברוחב אשר מקרב אל לב הקוראים את יסוד שורש המנהג וההלכה"

מודעה מנהגי בית אבא הרב משה סוויסה הוצאה לאור טקסט רץ

ספר המציג ומביא מנהגים רבים מבית אבא, מארצות המערב וצפון אפריקה ועוד. מנהגים מוכרים ושנשתכחו, בתוספת הסברים מקורות והערות.

הקדמה לספר מנהגי בית אבא – הרב משה סויסה

'אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה' 'מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי' חסדים וחסדי חסדים מיום שעלה בדעתי להעלות זכרם וכבודם של אבותיי ורבותיי מנוחתם עדן על שולחן מלכים 'מאן מלכי רבנן', וברוך ה' נתקבל הספר 'מנהגי בית אבא' בשמחה ובהתרגשות בקהלים שונים ומגוונים כשהוא מציף זיכרונות קודש בכל בית בו התקבל ויש בו לחזק את החיבור השורשי בין הדורות לקשר של קיימא אשרינו שזכינו.

ודא עקא ש'אין הקומץ משביע את הארי' והמהדורה הראשונה אזלה ויש עוד מבקשים את הספר, ויש עדיין מקומות שאפילו לא הודענום על קיומו כי אין בידינו עוד ספרים. לכן בחסדי ה' החלטנו להוציא מהדורה נוספת וכדרכו של עולם אין בר בלא תבן ושגיאות מי יבין לכן מהדורה ב' עברה הגהה ותיקון וגם תוספות קטנות פה ושם. וכאן מקום איתי להודות מקרב לב לידידי היקר הרה"ג רחמים עמרוסי שליט"א שעבר על כל הספר והגיה אותו משגיאות וכתב עליו הארות חשובות יהי רצון שיהיו הדברים למנוחת בנו היקר ה"ה דוד ניסים (ז"ל) בן רחל שתחי'.

ועוד יעצונו אנשים יקרים על שינוי בעיצוב הספר תודה לכל המסייעים בעיצה ותושיה ובראשם לחתני היקר ה"ה צבי יהודה ביגון הי"ו שטרח להוציא מתחת ידו דבר נאה ומתוכן.

וזאת למודעי שאינני מתיימר להחזיק עצמי למומחה ובקי במנהגי יהודי מרוקו, אלא הנני כתלמיד בי רב המבקש להכיר וללמוד על מנהגי אבותיי ורבותיי נוחם עדן, וכן לבקש ליתן טעם במנהגיהם ולמצוא שורשי מעשיהם ולהציב להם מצבת זיכרון-עד שיהיו שפתותיהם דובבות וכך להליץ  טוב בעדם שהשפעתם עדיין ניכרת בארץ החיים. ועצת היצר היא להתבטל מלעסוק בדברי תורה באמתלת שווא שאין מה לחדש וכבר כתב האדמו"ר הזקן ב'איגרת הקודש' (עמוד קמה') וז"ל: 'וכל איש ישראל יוכל לגלות תעלומות חכמה ולחדש שכל חדש הן בהלכות הן באגדות הן בנגלה הן בנסתר כפי בחינת שורש נשמתו ומחויב בדבר להשלים נשמתו בהעלאת כל הניצוצות שנפלו לחלקה ולגורלה כנודע' עכל"ק.

ותהילות לה' יתברך אנו עדים לתופעה פלאית של חזרה והתחברות לשורשי ומנהגי אבות של צעירי הצאן ה' עליהם יחיו מתוך כבוד ויראה למנהגי אבותיהם ורבותיהם ועושים כן בחן ובאהבה ובכיבוד זה לזה כיאה לתמידי חכמים שבארץ ישראל שקרויים 'נעם' שמנעימים זה לזה בהלכה (סנהדרין כ"ד.). וכמובן החזרה למסורת המופלאה של השירה והפיוט הממלאים את הנפש ערגה ושקיקה בעבודת ה', וברוך שלא הסיר חסדו מעל עמו שעל אף שנגדעו ענפים בחבלי הגאולה הנה שורשיהם מריח מים יפריחו ויצמיחו ענף ופרי ביתר שאת ויתר עז. כן יתן ה' כהנה וכהנה בברכה ובהצלחה.

כאן מקום עימי להודות למנכ"ל רשת אמי"ת ד"ר אמנון אלדר הי"ו ולהני תרי צנתרי דדהבא תרי ריעים דלא פרשי דא מן דא ראש הישיבה הרב יורם רוזנבאום ומנהל הישיבה הרב נדביה נאה על סיוע שיש בו יותר מממש בהוצאת המהדורה הראשונה שכמ"ה. ותודה לחבר העיריה ומנכ"ל המרכז התורני הרב יותם קארו על עזרתו הרבה. לשאר בשרנו הרב אייל שלום בוחבוט שליט"א וידידי הרב חיים ערן אלפסי שליט"א על עזרתם הרב בעריכה והערות והארות חשובות ומחכימות שכמ"ה. ואחרון חביב חמי היקר רבי חיים הכהן שליט"א שספגתי ממנו המון ידע על מנהגי מרוקו יהי רצון שיזכה לרפו"ש בריאות טובה ואריכות ימים אמן.

תודה מיוחדת לאחיי ואחיותיי היקרים ובראשם אחי וראש ה"ה ניסים סויסה וב"ב על עזרתם הרבה ועידודם, כמו כן לאחיי ורעיי מתפללי בית הכנסת 'מאמר מרדכי' (פרץ) על תמיכתם ועזרתם הרבה. לבניי בנותיי חתניי נכדי ונכדותיי ואחרונה חביבה בחינת ואת עלית על כולנה בעידוד בתמיכה באמונה ובאהבה מנב"ת רעייתי היקרה רחל שתחי' שתזכה לרפו"ש אמן.

ויהי רצון שנזכה מהרה לראות בישועת ה' על עמו בהשבת לב אבות על בנים בחיבור כל הדורות של נצח ישראל ונזכה מהרה להקביל פני משיח צדקנו בבניין המקדש וירושלים אמן.

הכותב וחותם לכבוד מנהגי ישראל

משה סויסה בן אמו"ר חיים סויסה ע"ה

נין ונכד להגה"ק הדיין המצויין רבי משה אזגורי זצוקללה"ה

עיר הקודש  צפת – ת"ו

 

מפתח עניינים לספר מנהגי בית אבא – הרב משה סויסה

הסכמות……………………………………………………………………………………………..יב
פתח דבר…………………………………………………………………………………………….כג
הקדמה……………………………………………………………………………………………….כד
השער הראשון – יום ליום…………………………………………………………………………1
השער השני – שבת קודש…………………………………………………………………………59
השער השלישי – ראשי חדשים וימים טובים………………………………………………..135
השער הרביעי – אלול וראש השנה……………………………………………………………..158
השער החמישי – יום הכיפורים…………………………………………………………………193
השער השישי – בסוכות תשבו…………………………………………………………………..207
השער השביעי – פסח הוא………………………………………………………………………..231
השער השמיני – תעניות ציבור וט' באב………………………………………………………..257
השער התשיעי – ברית מילה בר מצוה וחתונה………………………………………………..279
השער העשירי – איסור והיתר……………………………………………………………………317
השער האחד עשר – שמחות………………………………………………………………………333
השער השנים עשר – חיים וחסד………………………………………………………………….363
השער השלושה עשר – חנוך לנער…………………………………………………………………379
ואלה תולדות – קונטרס לתולדות המשפחה……………………………………………………412
קונטרס הפיוטים – פיוטים לעולה לספר תורה………………………………………………….416

גלילה לראש העמוד
    מוצר מחיר כמות סכום ביניים
× מוסר השכל הרב יהושע ברכץ הוצאה לאור טקסט רץ מוסר השכל 30.00
30.00

סה"כ בסל הקניות

סכום ביניים 30.00
משלוח
חישוב המשלוח
סה"כ 30.00
דילוג לתוכן